Ptaki Egzotyczne on-line Sprzedam - Kupię - Zamienię - Akcesoria - Inne - Kontakt 
   

Witamy w serwisie Ptaki Egzotyczne on-line | www.ptakiegzotyczne.net | Pt. 19.IV.2019 r. | Serwis istnieje od 2000 roku


Menu

- strona główna
- ogłoszenia
- artykuły
- ptaki w hodowli new !
- literatura
- download
- forum dyskusyjne
- CITES
- tarnowska giełda
- MSHKiPE
- różne
- redakcja


Polecamy


Ogłoszenia

Kategorie:

- sprzedam,
- kupię,
- zamienię,
- inne,

dodaj ogłoszenie


Reklama


Hodowla PtakówHodowla Ptaków


Komunikat MOŚ: Jak kupując zwierzę, roślinę z gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem nie popaść w konflikt z polskim prawem

Od Rzecznika Prasowego MOŚ.

Szanowni Państwo

Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu załączonego przewodnika, który ma ustrzec przed kupowaniem z nielegalnych źródeł zwierząt oraz roślin gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem.
Walkę z tym procederem rozpoczęło 160 państw, które podpisały Konwencję Waszyngtońską. Jej postanowienia obowiązują w Polsce od marca 1990 roku. Postanowienia Konwencji dały podstawę do stworzenia rozwiązań prawnych obowiązujących w tym zakresie w Polsce. Nakładają one na każdą osobę posiadającą roślinę lub zwierzę - należące do gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem - obowiązek ich rejestracji. Transport tych roślin i zwierząt również wymaga odpowiednich pozwoleń.
Ekolodzy oceniają, że nielegalny międzynarodowy obrót ginącymi gatunkami roślin i zwierząt przynosi zyski porównywalne do przychodów z handlu narkotykami i bronią.
Pamiętajmy, że złe warunki transportu i brak odpowiedniej weterynaryjnej opieki powodują śmierć 90 proc. tak traktowanych zwierząt.

Rzecznik Prasowy
Ministerstwa Środowiska
Piotr Pukos

Przewodnik

Jak kupując zwierzę, roślinę z gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem nie popaść w konflikt z polskim prawem.

Przed kupnem gatunku ginącego i zagrożonego wyginięciem masz obowiązek:

- Sprawdzić, czy dane zwierzę znajduje się na liście gatunków dzikich roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, objętych przepisami Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Aktualna wersja listy znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27 lutego 2002 roku w sprawie przewożenia przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (Dz.U.2002.39.357), która znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl/cites-ma).

- Jeżeli zwierzę znajduje się na liście upewnij się, czy sklep zoologiczny, w którym dokonałeś zakupu do rachunku dołączył informację o numerze i dacie wydania zezwolenia importowego lub numerze i dacie wydania dokumentu wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii (zaświadczenie o urodzeniu zwierzęcia w hodowli). Są one dowodem legalności zakupu zwierzęcia.

Po dokonaniu zakupu jesteś zobowiązany, w terminie 14 dni, udać się do starostwa z dokumentami otrzymanymi w sklepie, w celu zarejestrowania zwierzęcia.
 • Wniosek rejestrowy powinien zawierać (zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody) następujące informacje:
  - imię, nazwisko i adres posiadacza lub przetrzymującego zwierzę;
  - adres miejsca przetrzymywania, prowadzenia hodowli;
  - liczbę zwierząt w hodowli; nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim;
  - opis oznakowania (jeżeli istnieje);
  - cel posiadania lub przetrzymywania zwierzęcia;
  - numer i datę wydania zezwolenia na przywóz do kraju lub zezwolenia na pozyskanie;
  - numer i datę dokumentu wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli.

 • Za dokonanie wpisu do rejestru nie jest pobierana opłata skarbowa. Natomiast za złożenie wniosku należy zapłacić - 5 zł, a za każdy załącznik - 50 gr. Wypis z rejestru kosztuje 11 zł.

 • W przypadku śmierci zwierzęcia (ewentualnie pozbycia się go) jesteś zobowiązany udać się do starostwa w celu wykreślenia go z rejestru w terminie 14 dni.

  Obowiązek rejestracji zwierzęcia lub rośliny wymienionej w Konwencji Waszyngtońskiej istnieje w Polsce od 1 maja 2002 r. - z chwilą wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska.

  Jeżeli wszedłeś w posiadanie zwierzęcia przed 1 maja 2002 r., powinieneś zgłosić się do starostwa, aby je zarejestrować do 2 listopada 2003 roku (pomimo braku dokumentów, potwierdzających legalność zakupu). Zwierzęta kupione po drugim listopada będą podlegały rejestracji w sposób ciągły.

  Wpisanie zwierzęcia do rejestru nie jest jednoznaczne z jego zalegalizowaniem (zwierzęta bez udokumentowanego pochodzenia nie mogą być przedmiotem obrotu międzynarodowego!)

  Przypominamy, że obowiązek rejestracji upływa 2 listopada 2003 roku.

  PAMIĘTAJ!

  Kupując zwierzę bez dokumentów świadczących o legalności jego pochodzenia, bierzesz udział w przestępstwie!  Komunikat prasowy pochodzi z strony www.mos.gov.pl. • O portalu |  Kontakt
  © Copyright 2000-2010 Ptaki Egzotyczne on-line. Wszelkie prawa zastrzeżone.