Ptaki Egzotyczne on-line Sprzedam - Kupię - Zamienię - Akcesoria - Inne - Kontakt 
   

Witamy w serwisie Ptaki Egzotyczne on-line | www.ptakiegzotyczne.net | Pt. 19.IV.2019 r. | Serwis istnieje od 2000 roku


Menu

- strona główna
- ogłoszenia
- artykuły
- ptaki w hodowli new !
- literatura
- download
- forum dyskusyjne
- CITES
- tarnowska giełda
- MSHKiPE
- różne
- redakcja


Polecamy


Ogłoszenia

Kategorie:

- sprzedam,
- kupię,
- zamienię,
- inne,

dodaj ogłoszenie


Reklama


Hodowla PtakówHodowla Ptaków


Rys histroyczny MSHKiPE

W 1995 roku Hodowcy PZHK i PE oddziałów: Tarnów, Przemyśl, Nowy Sącz, Krosno, Mielec postanowili odłączyć się od struktury PZHK i PE i rozpocząć odrębną działalność tworząc nową strukturę związkową MSHK i PE.

W dniu 26.03.1995 roku przedstawiciele w/w oddziałów zebrali się w celu omówienia utworzenia nowego związku. Powołano Komitet Organizacyjny, który zajął się sprawami organizacyjnymi nowego stowarzyszenia. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli Kol. Emil Kloch, Józef Sajdak z Tarnowa, Jerzy Rożko z Przemyśla, Brunon Ośmiałowski z Krosna, Mieczysław Galas z Mielca. Uchwalono, że nowe Stowarzyszanie będzie nosiło nazwę "Małopolskie Stowarzyszeni Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych" z siedzibą w Tarnowie.

Komitet organizacyjny opracował statut i regulaminy i doprowadził do wpisu w rejestrze sądowym. 

W dniu 24.10.1995 roku wpisano w rejestrze Sądu Wojewódzkiego - Wydział Cywilny w dziale 17 pod numerem rejestracyjnym 580 Stowarzyszenia pod nazwą MSHK i PE Zarząd główny w Tarnowie.

Stowarzyszenie mieści się w Tarnowie przy ul. Kopernika 7 "Klub Gwiazda".

Na I Walnym Zgromadzeniu Wyborczym w dniu 19.10.1995 roku wybrano zarząd główny w składzie:

Prezes - Stanisław Smoleń, Oddział Nowy Sącz
Wice przezes d/s hodowlanych - Brunon Ośmiałowski, Oddział Krosno
Wice przezes d/s organizacyjnych - Józef Sajdak, Oddział Tarnów
Sekretarz - Kloch Emil, Oddział Tarnów
p/o Skarbnik - Emil Kloch, Oddział Tarnów

W 1996 roku na zebraniu Zarządu Głównego powołano skarbnika Kol. Jerzego Ćwika, Oddział Tarnów. Uchwalono program działania na pierwszą kadencję działania Stowarzyszenia.

W latach 1995 i 1996 roku Zarząd Główny działał aktywnie i zgodnie podejmował realizację przyjętego programu. 

W historii Stowarzyszenia ważne miejsce zajmuje II Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborczo odbyte w dniu 27.03.1999 roku. Ponieważ zamyka okres formowania i utrwalania działalności nowo powstałego stowarzyszenia i szukania sobie miejsca wśród organizacji, związków oraz wśród zainteresowanych mieszkańców Tarnowa. W okresie tym do MSHK i PE wstąpiło wielu nowych członków z różnymi doświadczeniami hodowlanymi, ale bardzo zaangażowanych w działalność związkową i zgłaszających wiele inicjatyw do działalności związkowych. 

II Walne  Zgrmoadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze wybrało nowy Zarząd Główny i uchwaliło 10 punktowy program działania.

Skład zarządu:
Prezes
Wice prezes do spraw gospodarczych
Wice prezes do spraw hodowlanych
Sekretarz
Skarbnik
Emil Kloch
Zbigniew Jakubina
Witold Wołoszczak
Józef Sajdak
Jerzy Ćwik
Oddział Tarnów
Oddział Przemyśl
Oddział Krosno
Oddział Tarnów
Oddział Tarnów
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Sekretarz
Stefan Pławecki
Mieczysław Galas
Franciszek Tylutki
Oddział Tarnów
Oddział Mielec
Oddział Mielec
Sąd koleżeński Stowarzyszenia
Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Sekretarz
Adam Chlebus
Zbigniew Maksym
Wiesław Dąbrowski
Oddział Tarnów
Oddział Przemyśl 
Oddział Krosno

II Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze - Wyborcze uchwaliło, poprawki do regulaminów oddziałów i Mistrzostw Stowarzyszenia.

Z inicjatywy członków Oddziału Tarnów 15 maja 1999 roku zorganizowano pierwszą giełdę kanarków, papug i innych ptaków egzotycznych w Tarnowie. W 1999 roku zorganizowano cztery giełdy.

 Fragmenty z biuletynu wydanego z okazji V-lecia istnienia MSHK i PE.O portalu |  Kontakt
© Copyright 2000-2010 Ptaki Egzotyczne on-line. Wszelkie prawa zastrzeżone.